Služby

Rozsah našich služeb zahrnuje základní, odbornou i specializovanou zdravotní péči. Mezi odborné ošetřovatelské úkony patří např. aplikace injekcí a infuzí, převazy a ošetření ran, měření krevního tlaku a tělesné teploty, odběry krve, rehabilitační ošetřování.

 

Základní zdravotní péče

 • sledování vitálních funkcí
 • prevence a léčba proleženin
 • péče o hydrataci a vyprazdňování
 • zajištění celkové hygieny u imobilních a těžce nemocných
 

Specializovaná zdravotní péče

 • péče o klienty se stomií
 • péče o klienty s diabetem
 • péče o klienty s chronickými ranami
 • podávání léčiv přes epidurální katétr
 • peritoneální dialýza
 • odborné poradenství v oblastech dietních režimů
 • odborné poradenství v oblastech inkontinence
 • odborné poradenství v oblastech péče o imobilního klienta
 

Odborná zdravotní péče

 • odběr biologického materiálu
 • vyšetření hladiny krevního cukru glukometrem
 • aplikace všech forem injekcí a infúzí
 • podávání léků
 • převazy a ošetření ran
 • zavádění permanentních katétrů a péče o ně
 • cévkování žen i mužů
 • rehabilitační ošetřování, výchova k soběstačnosti
 • komplexní péče o imobilní a inkontinentní klienty
 • sledování aktuálního tělesného a duševního stavu
 • pravidelné kontroly a informování lékaře o zdrav. stavu
 • edukace klienta, podpůrná psychoterapie
 

Jednodenní chirurgie

 • Od počátku roku 2003 provádíme ve spolupráci s nemocnicí Třinec návštěvy u pacientů v domácím prostředí, kteří podstoupili chirurgický zákrok na oddělení jednodenní chirurgie. U pacienta je provedeno kompletní vyšetření zdravotní sestrou, která zkontroluje všechny tělesné funkce, pokud je zapotřebí, je proveden převaz, případně bandáž, apod. Průzkum u pacientů prokázal, že jsou s možností jednodenní chirurgie velice spokojeni, protože nemusí být ve většině případů po zákroku hospitalizováni. Více informací na stránkách Nemocnice Podlesí a.s.

 

Potřebujete poradit? Pak nás neváhejte kontaktovat.