O nás  

 
Naše agentura vznikla 1. 2. 1994 a své služby poskytujeme na území města Ostravy a okolí – Stará a Nová Ves nad Ondřejnicí, Krmelín, Stará a Nová Bělá, Proskovice. Péči poskytujeme klientům všech věkových skupin a naše péče je plně hrazená ze zdravotního pojištění, a to na základě indikace ošetřujícího lékaře 14 dní následně po hospitalizaci, jinak na základě indikace registrujícího praktického lékaře. Agentura má nasmlouvanou také jednodenní chirurgii s Nemocnicí Třinec Podlesí. V našem týmu pracují sestry specialistky na chronické rány, stomie, paliativní péči a ošetřovatelskou rehabilitaci. Jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2008 – systém managementu kvality organizace.
 
 
 
 

POSKYTUJEME

 
Agentura má smluvní vztahy s těmito pojišťovnami:
 
  • 111 Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP)
  • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP)
  • 205 Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (ČPZP)
  • 207 Odborovou zdravotní pojišťovnou (OZP)
  • 211 Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra (ZP MV) 
  • 213 Revírní bratrskou pojišťovnou (RBP)

Odborná zdravotní péče indikována lékařem je plně hrazena pojišťovnami!!!